กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐดนัย รอดริน

นางสาวน้ำฝน ดำแป้น

นายสุธน นากแก้ว