กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐดนัย รอดริน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชาตเมธี สัตถาภรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายอรรถชาติ เกลี้ยงจิตร
พนักงานราชการ