สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปดอกบัวโผล่พ้นน้ำ  หมายความว่า ผู้ได้รับการศึกษา ย่อมเป็นผู้เจริญ