ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคันธพิทยาคาร
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ประกาศ ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัคร ครูสอนวิชาภาษาจีน และวิทยากรอิสลาม
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
รับสมัครครูนาฎศิลป์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย APICEAS MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วย PIMATCHA MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ด้วย BANKhANTA MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษาระดับจังหวัด ภายใต่โครงการ lnnovation For thai Education
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
ประกาศ.. การเลื่อนเปิดภาคเรียนแบบปกติ (On-site)
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
ประกาศ...ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ประกาศ..การรับค่าอุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ ของนักเรียน ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
ประกาศ..การรับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศ..การรับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64