ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียยนโรงเรียยนคันธพิทยาคาร
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้จัด ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ทุกคน ในโรงเรียน  ในวันที่ 22-23  ธันวาคม พ.ศ 2563
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,18:34   อ่าน 772 ครั้ง